Salta al contenuto principale

Specialists Patarimai: KAIP Isirinkti Brel?

Jau 13 fulfilled fiksuojame svarbiausias gyvenimo akimirkas visoje Lietuvoje ir usienyje. Kasmet semiams patirties i ymiausi usienio vestuvi fotograf, tad visada inome aktualiausias vestuvi fotografijos tendencijas. Vestuvi fotografas ne profesija, mums tai lyg gyvenimo bdas!Pasitaiko, kad kriktyn fotografas nelabai supranta kai kuri liturgini apeig reikmes. Fotografuojant kriktynas kriktyn fotografas turt atkreipti dmes kelet dalyk: kai udegama krikto vak, vaikelis patepamas aliejais, kai pilamas vanduo, kai palaiminami tvai ir krikto tvai. Kriktyn fotografija atsakingas darbas. Todl j dert patikti ios srities profesionalams geriausia krikionims fotografams, suprantantiems ritualo svarb ir dl geresnio kadro nesistengiantiems usiropti ant altoriaus.Banyioje yra vaikiojama vien tik grindimis. Ant ko nors lipti ar atsistoti bt pavojinga. Nes gali bti, kad nesuprasime ant ko lipame, kam tas daiktas skirtas ir k jis reikia :) Paprasta tvorel staiga ima ir apsireikia kaip Dievo stalas, o medin taburet - kaip Sostas, kuriame paskutin dien ateis atsissti Kristus Karalius :) Taigi - vaikiojam tik grindimis, prie tai pasiklaus iki kur galime eiti.

Komandoje turime ne tik fotografus ir apvietjus, wager ir stilistes ir visaistes. Todl iki menkiausi smulkmen galime patarti ir padti pasirengti Js didiajai ventei.Kriktyn metu daniausiai apsiribojama tradicinmis fotografijomis. Nuotraukose vaikas meiliai ypsosi tveliams ant rank, vliau teka ventas vanduo jo kaktyte, galiausiai sdima kavinje, kurioje aminamas vaiko nuodms nuplovimo vakaras. Tiesa, pasitarus su profesionalu visada galima sugalvoti kur kas originalesni idj. Tradicins nuotraukos grau, taiau jeigu esate netradiciniai tveliai tegul tai atsispindi ir fotografijose. Kriktyn fotografas prisiderins prie js nor pasistengs sukurti vairiapuses nuotraukas.Nuotraukos namuose. Pirmos nuotraukos daromos, kaip vaikas yra ruoimas ventei. Danai kriktyn fotografas amina, kaip jis aprengiamas, kaip rankeles dedama vak ir aikinama, kokio svarbumo ventje jam teks dalyvauti.

Prie kriktyn fotosesij telefonu ar el. patu  suderinsime visas fotosesijos detales: viet, laik, eig, svarbiausius momentus ir pan. Mano tikslas pasiekti, kad Js vaikelio kriktyn fotosesija bt pati graiausia, mieliausia ir smagiausia vent.Pozuot nuotrauk, inoma, irgi turt bti bent kelios. Daniausiai tokias nuotraukas sirminame, dovanojame seneliams.Nortume akcentuoti, jog neilgus metus fotografavimo srityje dirbantys asmenys kai kuriais atvejais net geresnis pasirinkimas. Tiesiog, jie ingeidesni, jie nori patenkinti internet ir irankiausius kliento poreikius, ieko galimybi, kaip gyvendinti kiekvien trokim.

Kakokiu bdu is berniukas male primena Maj Princ Nepakartojami vaikai, nepakartojamos kriktynosLabai svarbu suvokti, kad banyioje svarbiausia - Kristus esantis veniausiame Sakramente, kuris laikomas tabernakulyje. Paaikinu - veniausias Sakramentas - tai duona, kuri, kaip tiki katalikai, yra tikras Kristus. Ji laikoma tokioj delj ar "namelyje", kuris vadinamas "palapine" (lotynikai - tabernaculum). Kartais bna, kad didelje banyioje yra daug altori ir daug tabernakuli. Tas kuriame laikomas veniausiasis visada paymimas raudona lempele, kuri dega vir arba alia tabernakulio. Katedrose veniausiasis prastai laikomas ne centriniame altoriuje, bet kur nors oninje koplyioje. NB! Banyioje kertant a, kurioje yra veniausiasis (t. y. tabernakulis su veniausiuoju) yra parodoma pagarba Kristui - priklaupiama (egnotis nereikia!!!) arba nulenkiama galva. Taigi, jei kriktas vyksta kur nors koplyioje - priklaupinti kertant centrin koplyios a nereikia. Nebent joje yra veniausiasis (tai i karto lengva suprasti i to, ar dega kur nors prie altoriaus raudona viesel, ar ne). Tada reikia bent jau nulenkti galv. Dar dl veniausiojo - jei tenka stovti arti tabernakulio - reikt vengti bti visikai atsukus j nugar - bent jau vos vos bti onu j.Kriktyn fotografija mane avi dl daugybs dalyk, o ypatingai dl kas kart vis kitokio vaik elgesio tai

Should you loved this short article and you would love to receive details concerning krikstynu fotosesija idejos generously visit our own web-site.

Answer this question or make your own

Il contenuto di questo campo è privato e non verrà mostrato pubblicamente.